• Liên hệ:
 • Bán hàng: 0981 276 209 - Kỹ thuật: 0129 3893 984

AVR

(10 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Giá
 • ATMEGA128A-AU(16MZ-64TQFP-128KB)

  70,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-99:    70.000100-299:  60.000300-999: 50.000 DatasheetsATMega128A Summary ATMega128A CompleteProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersStandard Package  90CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded -...
 • ATMEGA16A-PU

  58,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsATMEGA16A Datasheet ATMEGA16A SummaryProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersPCN Design/SpecificationCopper Bonding Wire 17/Oct/2013Standard Package  10CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded -...
 • ATMEGA2560A-AU

  148,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 145.00010-49: 135.00050-99: 130.000100+ : 125.000
 • ATMEGA328-AU

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H11-C1
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 50.00010-29: 47.00030-99: 45.000100-499: 40.000
 • ATmega328P-PU

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ATMEGA328P-PU Vi điều khiển 8 bitAtmega328 là một chíp vi điều khiển được sản xuất bời hãng Atmel thuộc họ MegaAVR có sức mạnh hơn hẳn Atmega8. Atmega 328 là một bộ vi điều khiển 8 bít dựa trên kiến trúc RISC bộ...
 • ATMEGA32A-AU

  53,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsATmega32A Summary ATmega32A DatasheetProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersStandard Package  160CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded - MicrocontrollersSeriesAVR® ATmegaPackaging  Tray  Core ProcessorAVRCore Size8-BitSpeed16MHzConnectivityI²C,...
 • ATMEGA32A-PU

  65,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsATmega32A Summary ATmega32A DatasheetProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersStandard Package  10CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded - MicrocontrollersSeriesAVR® ATmegaPackaging  Tube  Core ProcessorAVRCore Size8-BitSpeed16MHzConnectivityI²C,...
 • Mega8535L

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H11-C2
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • MEGA8A-AU

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C13
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsATmega8A Summary ATMEGA8AProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersStandard Package  250CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded - MicrocontrollersSeriesAVR® ATmegaPackaging  Tray  Core ProcessorAVRCore Size8-BitSpeed16MHzConnectivityI²C, SPI,...
 • MEGA8A-PU

  31,000₫

  • Mã sản phẩm: B-H10-C12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsATmega8A Summary ATMEGA8AProduct Training ModulesMCU Product Line IntroductionmegaAVR IntroductionSoftware Framework (ASF) Example of UseStudio Introduction to Software Framework (ASF)Studio Development Environment Overview Part 1Design ResourcesDevelopment Tool SelectorFeatured ProductAtmel - megaAVR MicrocontrollersPCN Design/SpecificationCopper Bonding Wire 23/Jul/2014Standard Package  14CategoryIntegrated Circuits (ICs)FamilyEmbedded - MicrocontrollersSeriesAVR®...

Bộ lọc sản phẩm

Giá
0
thegioichipcomvn back to top