Trang chủ » Sản phẩm » Fet/IGBT » < 100V
< 100V

TC 4420
15,000 Đ
Mua hàng

IRFZ44NPBF
7,000 Đ
Mua hàng

B75NF75L
45,000 Đ
Mua hàng

F3808S
45,000 Đ
Mua hàng

IRFB4110
55,000 Đ
Mua hàng

IRF4905S-TO262(P-74A-55V)
10,000 Đ
Mua hàng

IRF3708 (N-62A-30V)
4,800 Đ
Mua hàng

IRFP4568-TO247(N-171A-150V)
100,000 Đ
Mua hàng

IRFP4468-TO247(N-290A-100V)
100,000 Đ
Mua hàng

IRFP4368-TO247(N-195A-75V)
100,000 Đ
Mua hàng

RFP2907-TO247(N-209A-75V)
75,000 Đ
Mua hàng

IRFP4004-TO247(N-195A-40V)
65,000 Đ
Mua hàng

IRFP150-TO247( N-42A-100V)
25,000 Đ
Mua hàng

IRF1405-TO220(N-169A-55V)
25,000 Đ
Mua hàng

IRL3713-TO220(N-260A-30V)
22,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG