Trang chủ » Sản phẩm » Fet/IGBT » >1000V
>1000V

25N120-TO247(IGBT-N-25A-1200V)
34,000 Đ
Mua hàng

60N100-TO247(IGBT-N-60A-1000V)
57,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG