Trang chủ » Sản phẩm » Fet/IGBT » >100V & <200V
>100V & <200V

IRFP260N-TO247(N-46A-200V)
30,000 Đ
Mua hàng

RF640S-TO263(N-14A-200V)
15,000 Đ
Mua hàng

IRF640-TO220(N-14A-200V)
8,500 Đ
Mua hàng

IRF9640-TO220(P-14A-200V)
12,500 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG