Trang chủ » Sản phẩm » TỤ ĐIỆN(CAPACITOR) » Tụ Hóa » 50V
50V

Tụ 2.2uF/50V
1,200 Đ
Mua hàng

Tụ 0.1uF/50V
800 Đ
Mua hàng

Tụ 1uF/50V
1,000 Đ
Mua hàng

Tụ 10uF/50V
1,500 Đ
Mua hàng

Tụ 4.7uF/50V
800 Đ
Mua hàng

Tụ 47uF/50V
1,000 Đ
Mua hàng

Tụ 1000uF/50V
6,000 Đ
Mua hàng

Tụ 2200uF/50V
7,500 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG