Trang chủ » Sản phẩm » Leds » 7-SEG 0.56 (Led 7 Đoạn 14.2mm)
7-SEG 0.56 (Led 7 Đoạn 14.2mm)

0.56-RED-ANOD-4
11,000 Đ
Mua hàng

0.56-RED-ANOD-3
9,000 Đ
Mua hàng

0.56-RED-ANOD-2
7,000 Đ
Mua hàng

0.56-RED-ANOD-1
3,500 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG