Trang chủ » Sản phẩm » Vi Điều Khiển (MCUs) » AT8051/89xx
AT8051/89xx

89C2051-24PU
13,000 Đ
Mua hàng

89S52-24AU
17,000 А
15,000 Đ
Mua hàng

89S52-24PU
18,000 А
15,000 Đ
Mua hàng

89C52
17,000 А
15,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG