Trang chủ » Sản phẩm » Vi Điều Khiển (MCUs) » AVR
AVR

Mega 8535L
35,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA328-AU
50,000 Đ
Mua hàng

AT Mega 328P
60,000 Đ
Mua hàng

MEGA8A-AU
24,000 Đ
Mua hàng

MEGA8A-PU
31,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA16A-AU
49,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA16A-PU
58,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA32A-AU
53,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA32A-PU
65,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA128A-AU(16MZ-64TQFP-128KB)
75,000 А
70,000 Đ
Mua hàng

ATMEGA2560A-AU
148,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG