Trang chủ » Sản phẩm » Arduino
Arduino

Starter Kit Arduino UNO R3
45,000 Đ
Mua hàng

Kit WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266
515,000 Đ
Mua hàng

Shields mở rộng Arduino
55,000 Đ
Mua hàng

KIT ATtiny85 Mini
55,000 А
45,000 Đ
Mua hàng

Cáp đầu USB type B
10,000 Đ
Mua hàng

Cáp đầu mini USB
10,000 Đ
Mua hàng

Vỏ Mica Arduino Mega 2560
35,000 Đ
Mua hàng

Vỏ Mica Arduino Uno
30,000 Đ
Mua hàng

Arduino Pro Mini
50,000 А
45,000 Đ
Mua hàng

Arduino Nano
60,000 А
55,000 Đ
Mua hàng

Arduino Sensor Shield Mega 2560
90,000 А
85,000 Đ
Mua hàng

Hướng dẫn học Arduino
Liên hệ
Mua hàng

ARDUINO LED MATRIX MAX7219
50,000 Đ
Mua hàng

Arduino MEGA2560 Sensor Shield V1.0
70,000 А
65,000 Đ
Mua hàng

Arduino Due R3
450,000 А
420,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG