Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs 74XX » DIP
DIP

74HC595-DIP16
4,000 Đ
Mua hàng

SN74HC139
5,000 Đ
Mua hàng

74HC193P
8,000 Đ
Mua hàng

SN74LS07N-DIP14
11,000 Đ
Mua hàng

SN74LS47N-DIP14
12,000 Đ
Mua hàng

74HC02-DIP14
5,000 Đ
Mua hàng

74HC14-DIP14
4,000 Đ
Mua hàng

74HC08D-DIP14
6,000 Đ
Mua hàng

74HC32-DIP14
4,500 Đ
Mua hàng

74HC47-DIP14
5,500 Đ
Mua hàng

74HC86-DIP14
7,000 Đ
Mua hàng

74HC164-DIP14
5,000 Đ
Mua hàng

74HC165-DIP16
4,000 Đ
Mua hàng

74HC245-DIP20
5,000 Đ
Mua hàng

74HC373-DIP20
6,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG