Trang chủ » Sản phẩm » LINH KIỆN KHÁC » Dây Bus
Dây Bus

Dây động cơ (dòng 40A)
Liên hệ
Mua hàng

BUS 12 SỢI -30CM
10,000 Đ
Mua hàng

BUS 10 SỢI -30CM
9,000 Đ
Mua hàng

BUS 8 SỢI -30CM
7,000 Đ
Mua hàng

BUS 7 SỢI -30CM
6,000 Đ
Mua hàng

BUS 6 SỢI -30CM
5,000 Đ
Mua hàng

BUS 5 SỢI -30CM
5,000 Đ
Mua hàng

BUS 4 SỢI -30CM
4,500 Đ
Mua hàng

BUS 3 SỢI -30CM
3,000 Đ
Mua hàng

BUS 2 SỢI -30CM
2,000 Đ
Mua hàng

BUS 1 SỢI -20CM
1,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG