Trang chủ » Sản phẩm » LINH KIỆN KHÁC » Đế IC
Đế IC

IC8DIP300
400 Đ
Mua hàng

IC14DIP300
600 Đ
Mua hàng

IC16DIP300
600 Đ
Mua hàng

IC18DIP300
800 Đ
Mua hàng

IC20DIP300
800 Đ
Mua hàng

IC24DIP600
800 Đ
Mua hàng

IC28DIP300
1,000 Đ
Mua hàng

IC28DIP600
1,000 Đ
Mua hàng

IC40DIP600
1,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG