Trang chủ » Sản phẩm » Điện Trở/Biến Trở
Điện Trở/Biến Trở

Biến trở 250K
2,500 Đ
Mua hàng

Biến trở 100K
2,500 Đ
Mua hàng

Biến trở 10K
2,500 Đ
Mua hàng

Biến trở 5K
2,500 Đ
Mua hàng

Biến trở 2K
2,500 Đ
Mua hàng

Điện trở Dale vỏ nhôm 0.1R/ 25W
20,000 Đ
Mua hàng

Quang trở Cds 5mm 5537
2,000 Đ
Mua hàng

R1/4W-10k
4,000 Đ
Mua hàng

R1/4W-1K
4,000 Đ
Mua hàng

R1/4W-100Ohm
4,000 Đ
Mua hàng

R1/4W-10Ohm
4,000 Đ
Mua hàng

R1/4W-1Ohm
4,000 Đ
Mua hàng

1R (GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

4R7( GÓI 100 C )
5,500 Đ
Mua hàng

6R8( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG