Trang chủ » Sản phẩm » Fet/IGBT
Fet/IGBT

IRFP450 - TO-247(14A-500V)
Liên hệ
Mua hàng

TC 4420
15,000 Đ
Mua hàng

IRFZ44NPBF
7,000 Đ
Mua hàng

B75NF75L
45,000 Đ
Mua hàng

F3808S
45,000 Đ
Mua hàng

IRFB4110
55,000 Đ
Mua hàng

IRF4905S-TO262(P-74A-55V)
10,000 Đ
Mua hàng

IRF3708 (N-62A-30V)
4,800 Đ
Mua hàng

IRFP4568-TO247(N-171A-150V)
100,000 Đ
Mua hàng

25N120-TO247(IGBT-N-25A-1200V)
34,000 Đ
Mua hàng

60N100-TO247(IGBT-N-60A-1000V)
57,000 Đ
Mua hàng

IRFP460-TO247(N-20A-500V)
40,000 Đ
Mua hàng

IXFH32N50-TO247(IGBT-N-32A-500V)
50,000 Đ
Mua hàng

IRFP260N-TO247(N-46A-200V)
30,000 Đ
Mua hàng

RF640S-TO263(N-14A-200V)
15,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG