Trang chủ » Sản phẩm » LCD » I2C PCF8574 +LCD
I2C PCF8574 +LCD

LCD20*4+PCF8574
100,000 А
95,000 Đ
Mua hàng

LCD16*02 + PCF8574.
55,000 А
50,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG