Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs)
IC / CHIP (ICs)

74HC245-SOP20
6,500 Đ
Mua hàng

MOC3063S-SMD6
8,500 Đ
Mua hàng

L7809CV-TO220(9V-1.5A)
3,000 Đ
Mua hàng

L7812CV-TO220(12V-1.5A)
2,500 Đ
Mua hàng

L7815CV-TO220(15V-1.5A)
3,800 Đ
Mua hàng

L7824CV-TO220(24V-1.5A)
4,000 Đ
Mua hàng

L7805CV-TO220 (5V-1.5A)
2,000 Đ
Mua hàng

74HC595-DIP16
4,000 Đ
Mua hàng

L7905CV-TO220(-5V-1.5A)
4,000 Đ
Mua hàng

A 7840
60,000 Đ
Mua hàng

TLP521-2
5,000 Đ
Mua hàng

TPL521-4
11,000 Đ
Mua hàng

74HC193D
4,000 Đ
Mua hàng

ADC 0809CCN
45,000 Đ
Mua hàng

SN74HC139
5,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG