Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs 40xx
ICs 40xx

CD4011-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

CD4013-SOIC14
4,000 Đ
Mua hàng

CD4017-SOIC16
4,500 Đ
Mua hàng

CD4066BM-SOIC16
4,000 Đ
Mua hàng

CD4093-TSSOP14
5,000 Đ
Mua hàng

CD4094-SOIC16
4,500 Đ
Mua hàng

CD4011-DIP14
4,000 Đ
Mua hàng

CD4013-DIP14
5,000 Đ
Mua hàng

CD4015BE-DIP16
6,500 Đ
Mua hàng

CD4017-DIP16
5,000 Đ
Mua hàng

CD4503BE-DIP16
5,000 Đ
Mua hàng

CD4066BE-DIP14
4,500 Đ
Mua hàng

CD4094-DIP16
6,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG