Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs 74XX
ICs 74XX

74HC245-SOP20
6,500 Đ
Mua hàng

74HC595-DIP16
4,000 Đ
Mua hàng

74HC193D
4,000 Đ
Mua hàng

SN74HC139
5,000 Đ
Mua hàng

74HC193P
8,000 Đ
Mua hàng

74HC14D-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

74HC00D-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

74HC02-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

74HC04D-SOP14
3,500 Đ
Mua hàng

74HC07D-SOP14
5,000 Đ
Mua hàng

74HC08-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

74HC32-SOP14
3,500 Đ
Mua hàng

74HC74D-SOP14
3,500 Đ
Mua hàng

74HC164-SOP14
3,000 Đ
Mua hàng

74HC165-SOP16
4,500 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG