Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs driver Controler » ICs Control FET & IGBT
ICs Control FET & IGBT

IR2103-DIP8
21,000 Đ
Mua hàng

IR2101-DIP8
23,000 Đ
Mua hàng

IR2101S-SOP8
22,000 Đ
Mua hàng

IR2184-DIP8
17,000 Đ
Mua hàng

IR2184S-SOIC8
25,000 Đ
Mua hàng

IR2103S-SOIC8
15,000 Đ
Mua hàng

R2103-DIP8
20,000 Đ
Mua hàng

IR2133S-SOP28
45,000 Đ
Mua hàng

IR2135S-SOP28
38,000 Đ
Mua hàng

IR2136S-SOP28
50,000 Đ
Mua hàng

IR4427S-SOIC8
20,000 Đ
Mua hàng

IR4427-DIP8
22,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG