Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs driver Controler » ICs Control Led & Role
ICs Control Led & Role

TPIC6B595N-DIP20
18,000 Đ
Mua hàng

MBI5026GP-SSOP24
9,000 Đ
Mua hàng

MBI5026GF-SOP24
10,000 Đ
Mua hàng

SM16126D-SSOP24
6,500 Đ
Mua hàng

ULN2803-SOIC18
5,500 Đ
Mua hàng

ULN2803-DIP18
5,000 Đ
Mua hàng

ULN2003-SOIC16
4,000 Đ
Mua hàng

ULN2003AN-DIP16
4,500 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG