Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs driver Controler » ICs Control Motor
ICs Control Motor

A 7840
60,000 Đ
Mua hàng

LM3886T
105,000 Đ
Mua hàng

LM18200T-ZIP11(3A-55V)
110,000 Đ
Mua hàng

L6203-ZIP11
120,000 Đ
Mua hàng

L298P-PowerSO20
52,000 Đ
Mua hàng

L298N-ZIP15
52,000 Đ
Mua hàng



robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG