Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs Interface / Network
ICs Interface / Network

CH340G
25,000 Đ
Mua hàng

SN65176
5,000 Đ
Mua hàng

SN75176-DIP8
5,000 Đ
Mua hàng

SP485-SOP8
7,000 Đ
Mua hàng

MAX3485CSA-SOP8
8,000 Đ
Mua hàng

MAX3485EPA-DIP8
9,000 Đ
Mua hàng

MAX232CPE-DIP16
6,000 Đ
Mua hàng

MAX3232-SOP16
5,000 Đ
Mua hàng

MAX3232-DIP16
6,000 Đ
Mua hàng

ENC28J60-I/SO
60,000 Đ
Mua hàng

FT245RL - SSOP28
75,000 Đ
Mua hàng

PL-2303HX
15,000 Đ
Mua hàng

PL-2303TA
28,000 Đ
Mua hàng

PL-2303HXD
35,000 Đ
Mua hàng

VP230-SOP8
15,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG