Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs Opam
ICs Opam

OP07PC-SOP8
4,000 Đ
Mua hàng

OP07PC-DIP8
5,000 Đ
Mua hàng

LM393-SOIC8
1,500 Đ
Mua hàng

LM393-DIP8
1,500 Đ
Mua hàng

LM339-SOP14
2,500 Đ
Mua hàng

LM339-DIP14
2,500 Đ
Mua hàng

OP07CP-SOP8
15,000 Đ
Mua hàng

OP07CP-DIP8
18,000 Đ
Mua hàng

NE5532-SOP8
3,500 Đ
Mua hàng

NE5532-DIP8
3,500 Đ
Mua hàng

LM358-SOP8
2,500 Đ
Mua hàng

LM358-DIP8
3,000 Đ
Mua hàng

LM324-SOP14
2,500 Đ
Mua hàng

LM324-DIP8
3,000 Đ
Mua hàng

MC33074DG-SOP14
19,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG