Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs Power
ICs Power

L7809CV-TO220(9V-1.5A)
3,000 Đ
Mua hàng

L7812CV-TO220(12V-1.5A)
2,500 Đ
Mua hàng

L7815CV-TO220(15V-1.5A)
3,800 Đ
Mua hàng

L7824CV-TO220(24V-1.5A)
4,000 Đ
Mua hàng

L7805CV-TO220 (5V-1.5A)
2,000 Đ
Mua hàng

L7905CV-TO220(-5V-1.5A)
4,000 Đ
Mua hàng

MC34063
8,000 Đ
Mua hàng

AMS1117-1.8(800MA-1.8V)
2,500 Đ
Mua hàng

AMS1117-3.3 (800MA-3.3V)
2,000 Đ
Mua hàng

AMS1117-5.0 (800MA-5.0V)
2,500 Đ
Mua hàng

AMS1117-ADJ (800MA)
2,500 Đ
Mua hàng

LM1084-3.3(3V3-5A-TO220)
15,000 Đ
Mua hàng

LM1084-5.0(5V-5A-TO220)
14,000 Đ
Mua hàng

LM1084-ADJ(5A-TO220)
16,000 Đ
Mua hàng

78L05-SMD(5V-100MA)
2,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG