Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs Real Time
ICs Real Time

DS1302-SOP8
3,500 Đ
Mua hàng

DS1302-DIP8
4,000 Đ
Mua hàng

DS1307S
8,000 Đ
Mua hàng

DS1307 (DIP8)
12,000 Đ
Mua hàng

DS12C887
50,000 Đ
Mua hàng

M48T59Y-70PCI
230,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG