Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs driver Controler
ICs driver Controler

A 7840
60,000 Đ
Mua hàng

IR2103-DIP8
21,000 Đ
Mua hàng

IR2101-DIP8
23,000 Đ
Mua hàng

IR2101S-SOP8
22,000 Đ
Mua hàng

LM3886T
105,000 Đ
Mua hàng

TPIC6B595N-DIP20
18,000 Đ
Mua hàng

MBI5026GP-SSOP24
9,000 Đ
Mua hàng

MBI5026GF-SOP24
10,000 Đ
Mua hàng

SM16126D-SSOP24
6,500 Đ
Mua hàng

ULN2803-SOIC18
5,500 Đ
Mua hàng

ULN2803-DIP18
5,000 Đ
Mua hàng

ULN2003-SOIC16
4,000 Đ
Mua hàng

ULN2003AN-DIP16
4,500 Đ
Mua hàng

LM18200T-ZIP11(3A-55V)
110,000 Đ
Mua hàng

L6203-ZIP11
120,000 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG