Trang chủ » Sản phẩm » ROBOT / PIN LIPO / CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP / ENCODER » PIN LIPO » JAC KẾT NỐI
JAC KẾT NỐI

Jack XT60 đực (loại tốt)
15,000 Đ
Mua hàng

Dây chuyển chữ T cái - XT60 đực
35,000 Đ
Mua hàng

Jack chuyển chữ T cái - đực
20,000 Đ
Mua hàng

Jack chuyển đầu chữ T cái - cái
20,000 Đ
Mua hàng

Jack chuyển đầu chữ T đực - đực
20,000 Đ
Mua hàng

Jack chuyển đầu chữ T đực - cái
20,000 Đ
Mua hàng

XT ĐỰC (loại tốt)
8,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG