Trang chủ » Sản phẩm » Arduino » KIT ARDUINO
KIT ARDUINO

Starter Kit Arduino UNO R3
45,000 Đ
Mua hàng

Kit WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266
515,000 Đ
Mua hàng

KIT ATtiny85 Mini
55,000 А
45,000 Đ
Mua hàng

Arduino Pro Mini
50,000 А
45,000 Đ
Mua hàng

Arduino Nano
60,000 А
55,000 Đ
Mua hàng

Arduino Due R3
450,000 А
420,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO ADK MEGA2560 R3
480,000 А
400,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO MEGA2560 CH340
230,000 А
220,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO MEGA2560 R3 TẶNG HỘP MICA
255,000 А
235,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO UNO R3 DIP
150,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO UNO R3 SMD MEGA328
100,000 А
75,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG