Trang chủ » Sản phẩm » Sản Phẩm Thế Giới Chip » KIT Học Tập
KIT Học Tập

DISCOVERY STM32F103ZET6 (144PIN)
420,000 Đ
Mua hàng

DISCOVERY STM32F407ZET6 (144PIN)
480,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG