Trang chủ » Sản phẩm » KIT Thí nghiệm » KIT STM » KIT STM32
KIT STM32

Combo STM32F407VET6 + ST-Link V2
370,000 Đ
Mua hàng

Combo STM32F407ZET6 + STLink V2
430,000 Đ
Mua hàng

KIT STM32F103ZET6 Black
290,000 Đ
Mua hàng

KIT STM32F103ZET6
340,000 Đ
Mua hàng

KIT STM32F103RCT6
170,000 Đ
Mua hàng

KIT ra chân STM32F103C8T6
70,000 А
60,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG