Trang chủ » Sản phẩm » KIT Thí nghiệm » KIT STM » KIT STM8
KIT STM8

Kit phát triển STM8S103F3P6
30,000 Đ
Mua hàng

KIT STM8S105K4T6 Mini
80,000 А
70,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG