Trang chủ » Sản phẩm » Mạch Nạp
Mạch Nạp

STK500-FULL-JTAG
300,000 А
250,000 Đ
Mua hàng

STK500-ISP
300,000 А
240,000 Đ
Mua hàng

SP200-FULL
170,000 А
160,000 Đ
Mua hàng

STK500-ISP-MINI
200,000 А
170,000 Đ
Mua hàng

Mạch nạp USBasp
70,000 Đ
Mua hàng

PicKit3
600,000 Đ
Mua hàng

PIC K150
180,000 Đ
Mua hàng

JLINK V8 JTAG MINI
550,000 Đ
Mua hàng

ULINK2-JTAG
450,000 Đ
Mua hàng

STLINK-V2-JTAG
330,000 Đ
Mua hàng

STLINK-V2-MINI
80,000 А
70,000 Đ
Mua hàng

SP200SE
290,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG