Trang chủ » Sản phẩm » Sản Phẩm Thế Giới Chip » Mạch Ứng Dụng
Mạch Ứng Dụng

MODUL STM32F417IGT6
330,000 А
320,000 Đ
Mua hàng

MODUL MEGA2560
190,000 А
180,000 Đ
Mua hàng

MODUL MEGA128
80,000 А
75,000 Đ
Mua hàng

MODUL MEGA32
65,000 А
62,000 Đ
Mua hàng

MODUL MEGA8
30,000 А
28,000 Đ
Mua hàng

MODUL STM32F103R8T6
65,000 Đ
Mua hàng

MODUL STM32F407VET6(100LQFP)
250,000 А
225,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG