Trang chủ » Sản phẩm » Vi Điều Khiển (MCUs) » Microchip (PIC 16F)
Microchip (PIC 16F)

PIC16F886-DIP28
43,000 Đ
Mua hàng

PIC16F887-DIP40
48,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG