Trang chủ » Sản phẩm » IC / CHIP (ICs) » ICs Power » Nguồn Xung
Nguồn Xung

MC34063
8,000 Đ
Mua hàng

LM2596S-5.0 (5V-3A)
7,000 Đ
Mua hàng

LM2596S-ADJ 3A
7,000 Đ
Mua hàng

LM2596S-12.0 (12V-3A)
7,500 Đ
Mua hàng

LM2596HVS-ADJ
12,000 Đ
Mua hàng

LM2596T-5.0 (5V-3A)
8,000 Đ
Mua hàng

LM2596T-ADJ(3A)
8,000 Đ
Mua hàng

LM2596HVT-ADJ
12,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG