Trang chủ » Sản phẩm » Điện Trở/Biến Trở » SMD 0805-1%
SMD 0805-1%

1R (GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

4R7( GÓI 100 C )
5,500 Đ
Mua hàng

6R8( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

22R( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

47R( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

180R (GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

220R( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

560R( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

1K5( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

1.8K ( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

2.7K ( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

3K9( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

6.8K ( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

8.2K ( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng

22K( GÓI 100C)
5,500 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG