Trang chủ » Sản phẩm » Điện Trở/Biến Trở » SMD 0805-5%
SMD 0805-5%

0R (GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

1R (GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

2R2 (GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

10R (GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

47R (GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

100R ( GÓI 100C)
4,500 Đ
Mua hàng

150R(151)
4,500 Đ
Mua hàng

220R(221)
4,500 Đ
Mua hàng

270R(271)
4,500 Đ
Mua hàng

330R(331)
4,500 Đ
Mua hàng

470R(471)
4,500 Đ
Mua hàng

1K(102)
4,500 Đ
Mua hàng

1K2(122)
4,500 Đ
Mua hàng

2K2(222)
4,500 Đ
Mua hàng

3K3(332)
4,500 Đ
Mua hàng
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG