Trang chủ » Sản phẩm » Vi Điều Khiển (MCUs) » STM32
STM32

STM32F429ZIT6
Liên hệ
Mua hàng

STM32F103VCT6
60,000 Đ
Mua hàng

STM32F030C8T6-LQFP48
28,500 Đ
Mua hàng

STM32F100C8T6-LQFP48
30,000 Đ
Mua hàng

STM32F103C8T6-LQFP48
39,000 Đ
Mua hàng

STM32F103R8T6-LQFP64
50,000 Đ
Mua hàng

STM32F103RCT6-LQFP64
60,000 Đ
Mua hàng

STM32F103VET6-LQFP100
90,000 Đ
Mua hàng

STM32F103ZET6-LQFP144
105,000 Đ
Mua hàng

STM32F405RGT6-64LQFP
160,000 Đ
Mua hàng

STM32F407VET6-100LQFP
140,000 Đ
Mua hàng

STM32F407ZET6-144LQFP
220,000 Đ
Mua hàng

STM32F407IGT6-176LQFP
250,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG