Trang chủ » Sản phẩm » Vi Điều Khiển (MCUs) » STM8
STM8

STM8S003F3P6(SSOP20)
17,500 Đ
Mua hàng

STM8S003K3T6C
12,000 Đ
Mua hàng

STM8S005K6T6
16,000 Đ
Mua hàng

STM8S105C6T6
27,000 Đ
Mua hàng

STM8S207R8T6
35,000 Đ
Mua hàng

STM8S207MBT6B
65,000 Đ
Mua hàng

STM8S207RBT6
42,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG