Trang chủ » Sản phẩm » Triac
Triac

BTA08-600B(TO220)
5,000 Đ
Mua hàng

BTA12-600B(TO220)
6,000 Đ
Mua hàng

BTA16-600B(TO220)
7,500 Đ
Mua hàng

BTA20-600B(TO220)
8,000 Đ
Mua hàng

BTA24-600B(TO220)
10,000 Đ
Mua hàng

BTA136-600B(TO252)
3,500 Đ
Mua hàng

BTA136-600B(TO220)
4,500 Đ
Mua hàng

BTA41 (700V-40A)
18,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG