Trang chủ » Sản phẩm » THẠCH ANH DAO ĐỘNG » Xuyên Lỗ (DIP)
Xuyên Lỗ (DIP)

455KHZ-DIP
1,000 Đ
Mua hàng

4MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

6MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

8MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

12MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

16MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

22.1184MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

24MHZ-HC49S-DIP
1,800 Đ
Mua hàng

32768HZ (32,768kHz)
2,000 Đ
Mua hàngrobot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG