Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Thegioichip.com.vn  thu thập thông tin cá nhân của khách hàng rất hạn chế, chủ yếu bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại và / hoặc email của khách hàng để phục vụ việc liên hệ, hỗ trợ và giao hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán trên Thegioichip.com.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, chúng tôi không yêu cầu cung cấp thông tin số chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng cùa khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

  • Liên hệ với khách hàng để xác nhận đặt hàng,
  • Gửi các thông báo về quá trình vận chuyển hàng đến quý khách,
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

  • Thông tin cá nhân của khách hàng được Thegioichip.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng .
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Thegioichip.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên Thegioichip.com.vn.


robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG