Trang chủ » Sản phẩm » Modul Chức Năng » Modul Truyền Nhận » PS2_Bluetooth_HC-05
PS2_Bluetooth_HC-05

Tay game Bluetooth Thế Giới Chip. Tay game này được độ từ tay game có dây với chuẩn Bluetooth ổn định và địa chỉ xác định. Giao tiếp thông qua chuẩn USART với tốc độ Baud là 56700.

Rất thuận tiện cho việc điều khiển Robot trong các cuộc thi như Robocon.

Code mẫu : Trong hàm ngắt USART ta viết như sau:

if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE)==SET) // Cho ky tu
{
       USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);
       getchar_usart3 = USART3->DR;
 
       if(ktra == 4 )
       {
             buff_game[cnt++] = getchar_usart3;
             if(cnt > 5)
             {
                  ktra = 0;
                  cnt = 0;
                  value_game = (buff_game[0]<<8) | buff_game[1];
                  value_game_Joytic_Left=(buff_game[2]<<8) | buff_game[3];
                  value_game_Joytic_Right=(buff_game[4]<<8) | buff_game[5];
              }
}
 
if(getchar_usart3 == 0xAA) ktra++;
}
Giải thích :
Trong hàm ngắt USART ta nhận liên tục 10 byte và chia làm 2 phần như sau:
  1. 4 byte đầu là 0xAA
  2. 6 byte tiếp theo là dữ liệu từ tay game bao gồm : 
  • 2 byte đầu là các nút nhấn

  • 2 byte tiếp theo là dữ liệu của Joystic Trái

  • 2 byte cuối cùng là dữ liệu của Joystic Phải.

Ghi chú : khi thay đổi module HC-05 khác các bạn cần set lại địa chỉ cho module Master nhé!

              Cổng USB dùng để cấp nguồn cho tay game bằng sạc dự phòng.Comment

Sản phẩm khác

Module GPS NEO-6M
350,000 А
330,000 Đ
Mua hàng

Module điều khiển hồng ngoại
30,000 А
20,000 Đ
Mua hàng

WIFI ESP8266 V1.0
90,000 А
60,000 Đ
Mua hàng


robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG