Trang chủ » Sản phẩm » ROBOT / PIN LIPO / CẢM BIẾN CÔNG NGHIỆP / ENCODER » Tay Game Pad » PS2_Bluetooth_HC-05
PS2_Bluetooth_HC-05

Tay game Bluetooth Thế Giới Chip. Tay game này được độ từ tay game có dây với chuẩn Bluetooth ổn định và địa chỉ xác định. Giao tiếp thông qua chuẩn USART với tốc độ Baud là 19200.

Nguyên bộ có thêm 1 thu HC-05 đã SET địa chỉ theo tay game.

Rất thuận tiện cho việc điều khiển Robot trong các cuộc thi như Robocon.

Code mẫu : Trong hàm ngắt USART ta viết như sau:

if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE)==SET) // Cho ky tu
{
       USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);
       getchar_usart3 = USART3->DR;
 
       if(ktra == 4 )
       {
             buff_game[cnt++] = getchar_usart3;
             if(cnt > 5)
             {
                  ktra = 0;
                  cnt = 0;
                  value_game = (buff_game[0]<<8) | buff_game[1];
                  value_game_Joytic_Left=(buff_game[2]<<8) | buff_game[3];
                  value_game_Joytic_Right=(buff_game[4]<<8) | buff_game[5];
              }
}
 
if(getchar_usart3 == 0xAA) ktra++;
}
Giải thích :
Trong hàm ngắt USART ta nhận liên tục 10 byte và chia làm 2 phần như sau:
  1. 4 byte đầu là 0xAA
  2. 6 byte tiếp theo là dữ liệu từ tay game bao gồm : 
  • 2 byte đầu là các nút nhấn

  • 2 byte tiếp theo là dữ liệu của Joystic Trái

  • 2 byte cuối cùng là dữ liệu của Joystic Phải.

Ghi chú : khi thay đổi module HC-05 khác các bạn cần set lại địa chỉ cho module Master nhé!

              Cổng USB dùng để cấp nguồn cho tay game bằng sạc dự phòng.Comment

Sản phẩm khác

TAY GAME PS2 DualShock 2
150,000 Đ
Mua hàng

PS2 Playstation 2 Dualshock 2 Wireless 2.4G Controller - Black
350,000 Đ
Mua hàng

USB PSII 2 Player Converter
60,000 Đ
Mua hàng


robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG