Trang chủ » Sản phẩm » Arduino » KIT ARDUINO » Starter Kit Arduino UNO R3
Starter Kit Arduino UNO R3


Comment

Sản phẩm khác

ARDUINO UNO R3 SMD MEGA328
100,000 А
75,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO UNO R3 DIP
150,000 Đ
Mua hàng

ARDUINO MEGA2560 R3 TẶNG HỘP MICA
255,000 А
235,000 Đ
Mua hàng


robot, pin lipo, cam bien cong nghiep, encode, kit, mach nap, adruino, ICs, leds, lcd, tu dien (capacitor), dien tro, modul chuc nan 

ĐẦU TRANG