Hướng dẫn thêm thư viện vào Arduino

Hướng dẫn thêm thư viện vào Arduino

Đầu tiên ta tải thư viện cần dùng về. Thông thường thư viện được cộng đồng đăng trên https://github.com/. Ta có thể tìm kiếm thư viện mình cần tại đó.

Ví dụ mình sẽ tải thư viện La bàn V2 của thegioichip.com.vn

https://github.com/Truc-TheGioiChip/Compass_Softuart_V2

Sau khi đã tải về chúng ta có thể thêm thư viện vào Arduino.

Mở phần mềm Arduino và chọn Sketch->Include Library->Add .ZIP Library.

Sau khi hiện ra cửa sổ như thế này, các bạn tìm tới nơi chứa thư viện vừa tải và thêm vào.

Nếu thành công, giao diện Arduino sẽ xuất hiện dòng chữ này

 


 

0
Thế Giới Chip back to top