Module - Cảm biến

(178 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Giá
 • Module Cảm Biến Dòng Điện ACS712 30A

  48,000₫ 55,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cảm biến dòng điện ACS712  là một IC cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall. ACS xuất ra 1 tín hiệu analog, Vout biến đổi tuyến tính theo sự thay đổi của dòng điện được lấy mẫu...
 • Module Cảm Biến Dòng Điện ACS712 20A

  45,000₫ 50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Cảm biến dòng điện ACS712  là một IC cảm biến dòng tuyến tính dựa trên hiệu ứng Hall. ACS xuất ra 1 tín hiệu analog, Vout biến đổi tuyến tính theo sự thay đổi của dòng điện được lấy mẫu...
 • Cảm Biến Khí GAS MQ-5

  32,000₫ 48,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Cảm Biến Khí Gas MQ-4

  35,000₫ 50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Khí Gas (LPG/CO/CH4) MQ-4

  48,000₫

  • Mã sản phẩm: B-9-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MÔ TẢMQ-4 sử dụng phần tử SnO2 có độ dẫn điện thấp hơn trong không khí sạch, khi khí dễ cháy tồn tại, cảm biến có độ dẫn điện cao hơn, nồng độ chất dễ cháy càng cao thì độ dẫn điện của SnO2 sẽ càng...
 • HMI 4.3 Inch

  1,100,000₫ 1,200,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-1
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module ULN2003 Dán SMD

  20,000₫ 30,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Led 7 Đoạn 4bit 4 Số 74HC595

  30,000₫ 35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nguồn AC-DC Mini 12V 700mA Hàn Mạch

  28,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Nguồn AC-DC Mini 5V 700mA Hàn Mạch

  28,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Laser 5V

  14,500₫

  • Mã sản phẩm: B-1-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Cảm Biến Ánh Sáng

  30,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Nhiệt Độ Độ Ẩm DHT21

  75,000₫

  • Mã sản phẩm: B-11-13
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • USB TO COM TTL FT232RL

  60,000₫

  • Mã sản phẩm: B-11-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module encoder motor

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm biến rung SW-420

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Tiệm Cận Hiệu Từ Cảm Công Nghiệp JL12A3

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module RFID RC522

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module PN532 NFC RFID V3

  167,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Nhiệt Trở Chống Nước

  24,000₫

  • Mã sản phẩm: B-10-2
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module DS3231 + AT24C32

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: B-9-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Điều Khiển Động Cơ BTS7960 43A

  225,000₫

  • Mã sản phẩm: B-9-1
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Truyền Nhận Không Dây NRF905 (PTR8000 +)

  80,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Đế Chuyển Giao Tiếp SPI - UART Cho NRF24L01

  78,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Thu Phát RF NRF24L01 2.4GHz 8Pin

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Led 7 Đoạn 4bit 4 Số TM1637

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Camera OV7670

  100,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Camera Rasbperry Pi

  150,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Arduino Nano Shield

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Hiển Thị Dòng Sạc USB

  38,500₫

  • Mã sản phẩm: B-8-6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Điều Khiển Động Cơ - Động Cơ Bước DRV8825

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Nạp AVR Có Vỏ

  75,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Đế Ra Chân Bluetooth HC-05 HC-06 HC05 HC06

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Sạc Pin TP4056 1A MiniUSB

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module ADC0809

  65,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module DAC 12 Bit MCP4725

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Bluetooth HM-10

  130,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module SD Card

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Cảm Biến Vật Cản Hồng Ngoại

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-2
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Dò Line Quang Trở

  220,000₫

  • Mã sản phẩm: B-6-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • HMI Expansion Board

  65,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Chuyển Giao Tiếp Uart Can

  200,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Chuyển USB RS485

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Chuyển Giao Tiếp TTL - RS485

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Chuyển Giao Tiếp TTL - RS485

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Mạch Nạp STM8, STM32 ST-Link V2 Mini

  138,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Jlink V7

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-1
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Buck Giảm Áp XL4015 5A

  32,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Module Buck Giảm Áp XL4015 5A Có Hiển Thị

  100,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Màn Hình OLED 0.96"

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-2-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Màn Hình OLED 0.96" I2C

  88,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Vật Cản Kim Loại

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: B-2-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Cảm Biến Nhiệt Độ - Độ Ẩm HTU21D

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Driver Động Cơ MX1616

  35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Driver Động Cơ Bước A4988

  21,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LCD1602 Shield Arduino 16*2

  52,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • LCD 20x04 Xanh Dương 5V

  78,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô Tả:LCD2004 xanh dương sử dụng driver HD44780 hiển thị 4 dòng với mỗi dòng 20 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học...Thông số...
 • Motor Shield L293D NODEMCU ESP8266

  55,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MÔ TẢĐế ra chân ESP8266 NodeMCU Lua + Motor Driver L293D được thiết kế tương thích với phiên bản NodeMCU Lua ESP8266 bao gồm phần PinOut, công tắc và Driver điều khiển động cơ L293D giúp bạn có thể dễ...
 • USB TO COM PL2303 V2

  40,000₫

  • Mã sản phẩm: B-9-2
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Cáp chuyển USB sang TTL được sử dụng để chuyển giao tiếp từ USB sang TTL và ngược lại qua cổng COM ảo trên máy tính, đầu ra chuẩn header cái female dễ dàng kết nối và...
 • Cảm Biến Hồng Ngoại TCRT5000

  3,000₫

  • Mã sản phẩm: B-1-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • LCD2004 Xanh Dương 5V PCF8574

  95,000₫ 100,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H8-C3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 95.00010-49: 93.00050-99: 91.000100-999: 90.000. LCD20*04 xanh dương sử dụng driver HD44780 hiển thị 4 dòng với mỗi dòng 20 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học...I2C Adapter dùng...
 • LCD TFT 3.2

  190,000₫ 200,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H6-C4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 190.000.10-39: 185.000.40-99: 180.000. LCD TFT 3.2 IPS 480 x 320 262K Color Full TFT LCD 3,2 inch độ phân giải 480 x 320 với 262K màu.Bộ điều khiển là HX8357BThông Số Kỹ Thuật:Support Arduino Mega2560 Directly insertedWith Full-angle IPS TFT panelOnBorad level conversion chip for 5V/3.3V...
 • Modul màn hình LCD TFT 3.5'' 320x480

  180,000₫ 190,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình LCD TFT màu 3.5'' ILI9841 với độ phân giải 320x480 với 65K màu, góc nhìn rộng, độ tương phản rất phù hợp các ứng dụng hiển thị hình ảnh với độ chính xác cao, màn hình sử...
 • Màn hình màu LCD TFT 1.44'' ST-7735

  110,000₫

  • Mã sản phẩm: TFT
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình sử dụng 4 dây SPI để giao tiếp, có thể được sử dụng với mọi loại vi điều khiển, ngay cả với những con có bộ nhớ thấp và chỉ có vài chân có sẵn.Thông...
 • LCD TFT 3.2 Touch

  320,000₫

  • Mã sản phẩm: B-9-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình LCD TFT cảm ứng màu 3.2' sử dụng cho các ứng dụng hiển thị cảm ứng, giúp linh hoạt trong thiết kế điều khiển, màn hình sử dụng Driver ILI9341 rất phổ biến hiện nay.Thông...
 • - 3%
  Tạm hết hàng
  LCD19264 192*64 KS0108

  LCD19264 192*64 KS0108

  160,000₫ 165,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 16500010-99: 160000100-999: 155000
 • LCD12864 128*64

  210,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H6-C4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 210.00010-49: 185.00050-99: 170.000100-999: 155.000 
 • Tạm hết hàng
  Module LCD5110 Nền Xanh Chữ Đen

  Module LCD5110 Nền Xanh Chữ Đen

  45,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H10-C3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình LCD Graphic Nokia 5110 là loại LCD Graphic đơn sắc với số điểm ảnh 84x84 Pixel được sử dụng trong vô số các ứng dụng hiển thị hình ảnh, text,..., với ưu điểm giá thành...
 • Màn hình cảm ứng điện dung 7'' HDMI IPS LCD (B) , 800x480

  1,300,000₫

  • Mã sản phẩm: HDMI
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình LCD 7'' HDMI công nghệ cảm ứng điện dung với tấm nền IPS, phiên bản màn hình mới nhất với tấm nền IPS mang lại góc nhìn rộng hơn, rõ ràng hơn và tương thích...
 • Màn hình LCD 3.5'' Raspberry Pi cảm ứng điện trở

  340,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Màn hình LCD 3.5'' Raspberry Pi cảm ứng điện trở được thiết kế với sơ đồ mạch và cách sử dụng tương tự với loại chính hãng Waveshare, chính vì thế màn hình có thể chạy với...
 • Module OLED12864 0.96Inch SPI

  88,000₫ 100,000₫

  • Mã sản phẩm: oled
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:-  OLED 128x64 giao tiếp SPI 0.96'' có khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét với mức chi phí phù hợp, LED sử dụng giao tiếp SPI, cho chất lượng đường truyền ổn định, thư...
 • - 8%
  Tạm hết hàng
  Module OLED12864 1.3Inch SPI

  Module OLED12864 1.3Inch SPI

  120,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: oled
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:-  OLED 128x64 giao tiếp SPI 1.3'' có khả năng hiển thị đẹp, sang trọng, rõ nét với mức chi phí phù hợp, LED sử dụng giao tiếp SPI, cho chất lượng đường truyền ổn định, thư...
 • Tạm hết hàng
  LCD2004 Xanh Dương

  LCD2004 Xanh Dương

  120,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H6-C3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: 1-9: 120.000.10-39: 110.000.40-1000: 95.000.LCD20*04 xanh dương sử dụng driver HD44780 hiển thị 4 dòng với mỗi dòng 20 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học...Thông số kỹ...
 • LCD1602 Xanh Dương 5V

  32,000₫ 35,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: LCD1602 xanh dương sử dụng driver HD44780 hiển thị 2 dòng với mỗi dòng 16 ký tự, màn hình có độ bền cao, rất phổ biến, nhiều code mẫu và dễ sử dụng thích hợp cho những người mới học...Thông số kỹ...
 • Modul Công Tắc Từ

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H5-C6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Modul led RGB Đơn SMD

  25,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H8-C9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Modul led RGB Đơn DIP

  27,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H6-C7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Keypad 4x4 DIP

  25,000₫ 30,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Module WS2811 LED RGB

  14,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Module LED RGB  WS2811 giúp bạn học cách điều khiển LED 3 màu đơn giản hơn, có thể hiển thị màu sắc theo ý muốn.Thông số kỹ thuật:- Nguồn cấp: 3.5 - 5V.- Tần số ngõ vào:...
 • Module 8x8 LED RGB WS2812B 5050

  350,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Module  8x8 LED RGB WS2812 được thiết kế với 16 NeoPixel LED và LED driver là chip WS2812 được tích hợp bên trong chip cùng với một mã số riêng biệt cho từng chip led. LED RGB...
 • Module vòng 16 LED RGB WS2812B

  150,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-5
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Vòng LED RGB WS2812 được thiết kế với 12 NeoPixels LED với đường kính PCB ngoài 65mm và LED driver là chip WS2812 được tích hợp bên trong chip cũng với một mã số riêng biệt cho...
 • Module Led Ma Trận MAX7219 32x8

  120,000₫ 130,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H3-C4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219 bao gồm 4 led ma trận được điều khiển bới IC MAX7219 tương tự như 74HC595 nhưng chuyên dùng cho các ứng dụng Led Driver.Mạch hiển thị 4 led ma trận MAX7219...
 • Led Matrix 8x8 3MM 32x32MM (1 Mầu Katot)

  50,000₫ 60,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H3-C3
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Led ma trận 8x8 MAX7219 dùng ic 7219 để điều khiển led ma trận một cách dễ dàng và đơn giản hơn, chỉ cần 3 dây dữ liệu và 2 dây nguồn. Module 8x8 led ma trận...
 • Keypad 4x4 SMD

  15,000₫

  • Mã sản phẩm: B-4-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: ĐẶC ĐIỂM CHÍNHModule bàn phím ma trận 4x4 loại phím mềm.Độ dài cáp: 88mm.Nhiệt độ hoạt động 0 ~ 70oC.Đầu nối ra 8 chân.Kích thước bàn phím 77 x 69 mm.​​​SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ
 • Led Maxtrix 8x8 MAX7219

  50,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-9
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Led Matrix 8x8 MAX7219 Dùng ic 7219 để điều led matrix 1 cách dễ dàng và đơn giản hơn, chỉ cần 3 dây dữ liệu và 2 dây nguồn.Tính năng cơ bản:điện áp hoạt động: DC 4.7V – 5.3Vdòng điện tiêu...
 • Module Led 7 Đoạn 8bit 8 Số MAX7219

  50,000₫ 60,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Module hiển thị 8 led 7 đoạn 0.36'' với anode chung. Module nhỏ gọn nhưng đầy đủ chức năng cho việc hiển thị chữ số, thời gian. Chỉ với 3 chân CLK, Din, LATCH kết nối với...
 • MACH3 LPT USB

  195,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: MÔ TẢ:Mạch CNC BOB MACH3 LPT dùng để nhận dữ liệu từ cổng giao tiếp song song LPT của máy tính để nhận lệnh và điều khiển các cơ cấu chấp hành khác như đọc dữ liệu từ cảm biến,...
 • Module BUCK DC-DC 3A LM2596 ADJ

  20,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mạch giảm áp DC nhỏ gọn có khả năng giảm áp từ 35V xuống 1.5V mà vẫn đạt hiệu suất cao.Thích hợp cho các ứng dụng chia nguồn, hạ áp, cấp cho các thiết bị. Thông số kỹ thuật:Điện áp đầu...
 • Module BOOST DC-DC XL6009 5-35V

  39,000₫

  • Mã sản phẩm: XL6009
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Module điều chỉnh tăng áp DC-DC. Module sử dụng IC XL6009, có hiệu suất cao và giá thành tương đối thấp.Thông số kỹ thuật:Điện áp đầu vào từ 3V đến 32VĐiện áp đầu ra từ 5 V đến 35VDòng đáp...
 • Modul Sạc Pin USB (1A)

  19,000₫ 24,000₫

  • Mã sản phẩm: C-H8-C6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mạch sạc pin Lithium TP4056 1A- Module TP4056: Sạc pin lithium 1A- Phương pháp sạc: tuyến tính  1% - Dòng sạc: 1A- Điện áp đầu vào: 4.5 - 5.5V- Điện áp sạc đầy: 4.2V  - Chỉ thị: Đèn đỏ báo sạc,...
 • Dimmer AC220V 4000W DR40

  145,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Ứng dụng:  Sản phẩm này được sử dụng để điều khiển độ sáng tối của bóng đèn, điều khiển tốc độ, áp suất, kiểm soát nhiệt độ...do đó nó được sử dụng rộng dãi trong các thiết bị như: lò sưởi,...
 • Dimmer AC220V 2000W DR20

  45,000₫ 60,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô Tả:  Sản phẩm này được sử dụng để điều khiển độ sáng tối của bóng đèn, điều khiển tốc độ, áp suất, kiểm soát nhiệt độ...do đó nó được sử dụng rộng dãi trong các thiết bị như: lò sưởi,...
 • Module BUCK DC-DC 5A XL4005

  20,000₫ 30,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Mạch chuyển đổi điện áp DC-DC với kích thước nhỏ gọn, đảm bảo hiệu suất tốt, dùng để thiết kế các mạch nguồn công suất nhỏ.Thông số kỹ thuật:Điện áp đầu vào: từ 5V đến 32V.Điện áp đầu...
 • Mạch Sạc Pin TP4056 1A MicroUSB

  15,000₫ 20,000₫

  • Mã sản phẩm: B-7-12
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩmMạch sạc pin Lithium-ion sử dung chip điều khiển TP4056, kích thước nhỏ gọn chỉ 28x21mm. có thể thay đổi được dòng nạp tùy theo nhu cầu của người dùng.Thông số kỹ thuật- Kích thước: 28x21mm- Điện áp đầu vào:...
 • Module BOOST DC-DC 150W

  60,000₫ 70,000₫

  • Mã sản phẩm: B-3-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Mạch tăng áp 150W từ 10V-32V lên 12V-35V với yêu cầu điện áp đầu ra luôn lớn hơn điện áp đầu vào và có thể điều chỉnh đầu ra bằng biến trở với công suất lên đến...
 • Module AMS1117-3.3V Mini

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: B-11-8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Module nguồn AMS1117 3.3VTính năng-Module tạo nguồn 3.3V , kích thước mạch nhỏ gọn, đơn giản sử dụng-Cung cấp điện áp cho các mạch sử dụng nguồn 3.3VThông số kĩ thuật- Điện áp vào: DC4.5-7V (Vin) - Điện áp Max:...
 • Module nguồn 5V

  26,000₫

  • Mã sản phẩm: B-5-11
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Kích thước: 5.7cm x 2.3cm  Điện áp vào: điện áp đầu vào cực, ac và dc trong khoảng: 20V-7.5VĐiện áp đầu ra : 5VDòng tối đa : 1.2ABao gồm các loại module nguồn 5V và 12V
 • Module Điều Khiển Động Cơ L298

  50,000₫ 70,000₫

  • Mã sản phẩm: B-8-4
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mô tả sản phẩm:Mạch điều khiển động cơ L298 giúp bạn có thể điều khiển tốc độ và chiều quay của động cơ DC một cách dễ dàng, ngoài ra module L298 còn điều khiển được 1 động cơ bước...
 • Module Điều Khiển Động Cơ TB6560 3A

  120,000₫

  • Mã sản phẩm: B-2-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Mạch điều khiển động cơ bước TB6560 / Stepper driver TB6560 / Mach dieu khien dong co buoc TB65601. Working voltage DC 10V-35V.2. 6N137 high-speed optical coupling, guarantee high speed without losing step.3. using the Toshiba TB6560AHQ new original chip...
 • Arduino PS2 JoyStick

  29,000₫

  • Mã sản phẩm: 29,000
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bộ lọc sản phẩm

Giá
0
Thế Giới Chip back to top