Linh kiện điện tử

(264 sản phẩm)
 • grid
 • list
Sắp xếp theo:

Bộ lọc sản phẩm

Giá
 • Tạm hết hàng
  0.01R-5W

  0.01R-5W

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Tạm hết hàng
  0.1R-5W

  0.1R-5W

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  0.36-RED-ANOD-1

  0.36-RED-ANOD-1

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.36-RED-ANOD-2

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  0.36-RED-ANOD-3

  0.36-RED-ANOD-3

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.36-RED-ANOD-4

  10,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C8
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  0.5-5W

  0.5-5W

  5,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.56-RED-ANOD-1

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.56-RED-ANOD-2

  7,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.56-RED-ANOD-3

  9,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0.56-RED-ANOD-4

  11,000₫

  • Mã sản phẩm: A-H7-C10
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 0R (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  0R (GÓI 100C)

  0R (GÓI 100C)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1.2K (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  1.8K ( GÓI 100C)

  1.8K ( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 100K ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 100k(104)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  100NF(0.1UF)-50V ( GÓI 10C)

  100NF(0.1UF)-50V ( GÓI 10C)

  2,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 100R ( GÓI 100C)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 100R (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  10K ( GÓI 100C)

  10K ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10k(103)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10K(A05-103)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10K(A09-103)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 10M ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10M(106)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10NF-50V ( GÓI 10C)

  2,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10NF-50V ( GÓI 10C)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10R ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 10R (GÓI 100C)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 11,0592MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  12MHZ-HC49S-DIP

  12MHZ-HC49S-DIP

  1,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 12MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 150R ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 150R(151)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  16MHZ-HC49S-DIP

  16MHZ-HC49S-DIP

  1,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  16MHZ-HC49S-SMD

  16MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 180R (GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1K (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1K(102)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1K(A05-102)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 1K(A09-102)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1K2(122)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  1K5( GÓI 100C)

  1K5( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1M ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1M(105)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1N4007-DIP

  300₫

  • Mã sản phẩm: A-4-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets1N4001 - 1N4007 DatasheetFamilyDiodes, Rectifiers - SinglePackaging  Tape & Reel (TR)  Diode TypeStandardVoltage - DC Reverse (Vr) (Max)1000V (1kV)Current - Average Rectified (Io)1AVoltage - Forward (Vf) (Max) @ If1.1V @ 1ASpeedStandard Recovery >500ns, > 200mA (Io)Reverse Recovery Time (trr)2µsCurrent - Reverse Leakage...
 • 1N4148-DIP(ORER MIN 10C)

  200₫

  • Mã sản phẩm: A-4-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets1N4148 DatasheetFamilyDiodes, Rectifiers - SinglePackaging  Cut Tape (CT)  Diode TypeStandardVoltage - DC Reverse (Vr) (Max)100VCurrent - Average Rectified (Io)200mAVoltage - Forward (Vf) (Max) @ If1V @ 10mASpeedSmall Signal =< 200mA (Io), Any SpeedReverse Recovery Time (trr)4nsCurrent - Reverse Leakage @ Vr5µA @...
 • 1N5822(3A-40V)

  1,200₫

  • Mã sản phẩm: A-4-7
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets1N5822FamilyDiodes, Rectifiers - SinglePackaging  Tape & Reel (TR)  Diode TypeSchottkyVoltage - DC Reverse (Vr) (Max)40VCurrent - Average Rectified (Io)3AVoltage - Forward (Vf) (Max) @ If525mV @ 3ASpeedFast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)Reverse Recovery Time (trr)-Current - Reverse Leakage @ Vr500µA @...
 • 1NF-50V

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1R (GÓI 100C)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1R (GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1R (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 1UF-16V

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2.2K (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  2.7K ( GÓI 100C)

  2.7K ( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 20MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 22.1184MHZ-HC49S-DIP

  1,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 22.1184MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 220K (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 220K(224)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 220PF-50V

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 220R( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  220R( GÓI 100C)

  220R( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 220R(221)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  22K( GÓI 100C)

  22K( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 22P-50V(Gói 10C)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 22PF-50V ( GÓI 10C)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  22R( GÓI 100C)

  22R( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 24MHZ-HC49S-DIP

  1,800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 24MHZ-HC49S-SMD

  2,400₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 25N120-TO247(IGBT-N-25A-1200V)

  34,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsFGA25N120ANTDIGBT TypeNPT and TrenchVoltage - Collector Emitter Breakdown (Max)1200VCurrent - Collector (Ic) (Max)50ACurrent - Collector Pulsed (Icm)90AVce(on) (Max) @ Vge, Ic2.65V @ 15V, 50APower - Max312WSwitching Energy4.1mJ (on), 960µJ (off)Input TypeStandardGate Charge200nCTd (on/off) @ 25°C50ns/190nsTest Condition600V, 25A, 10 Ohm, 15VReverse...
 • 270R (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 270R(271)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  2K2(222)

  2K2(222)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2M (GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2N3055-TO3P(NPN-100V-15A)

  8,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets2N3055, MJ2955CategoryDiscrete Semiconductor ProductsFamilyTransistors (BJT) - SinglePackaging  Tray  Transistor TypeNPNCurrent - Collector (Ic) (Max)15AVoltage - Collector Emitter Breakdown (Max)60VVce Saturation (Max) @ Ib, Ic3V @ 3.3A, 10ACurrent - Collector Cutoff (Max)700µADC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce20 @ 4A, 4VPower -...
 • 2N3904-SOT23(NPN-40V-300MA-300MHZ)

  500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  2N3904-TO92(NPN-40V-200MA-300MHZ)

  2N3904-TO92(NPN-40V-200MA-300MHZ)

  800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets2N3904CategoryDiscrete Semiconductor ProductsFamilyTransistors (BJT) - SinglePackaging  Tape & Box (TB)  Transistor TypeNPNCurrent - Collector (Ic) (Max)200mAVoltage - Collector Emitter Breakdown (Max)40VVce Saturation (Max) @ Ib, Ic400mV @ 5mA, 50mADC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce100 @ 10mA, 1VPower - Max600mWFrequency -...
 • 2N3906-SOT23(PNP-40V-300MA-300MHZ)

  500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsSmall Signal Transitors TO-92 CaseRoHS InformationRoHS Declaration of ComplianceSeries-Packaging  Bulk  Transistor TypePNPCurrent - Collector (Ic) (Max)-Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)40VVce Saturation (Max) @ Ib, Ic-Current - Collector Cutoff (Max)50nA (ICBO)DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce100 @ 10mA, 1VPower -...
 • Tạm hết hàng
  2N3906-TO92(PNP-40V-300MA-300MHZ)

  2N3906-TO92(PNP-40V-300MA-300MHZ)

  800₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: DatasheetsSmall Signal Transitors TO-92 CaseCategoryDiscrete Semiconductor ProductsFamilyTransistors (BJT) - SinglePackaging  Bulk  Transistor TypePNPVoltage - Collector Emitter Breakdown (Max)40VCurrent - Collector Cutoff (Max)50nA (ICBO)DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce100 @ 10mA, 1VFrequency - Transition250MHzMounting TypeThrough HolePackage / CaseTO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA)Supplier Device...
 • 2R2 ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  2R2 (GÓI 100C)

  2R2 (GÓI 100C)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2SC2655-TO92L(NPN-2A-50V)

  1,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Datasheets2SC2655Product PhotosTO-92 PKGStandard Package  2,000CategoryDiscrete Semiconductor ProductsFamilyTransistors (BJT) - SingleSeries-Packaging  Bulk  Transistor TypeNPNCurrent - Collector (Ic) (Max)2AVoltage - Collector Emitter Breakdown (Max)50VVce Saturation (Max) @ Ib, Ic500mV @ 50mA, 1ACurrent - Collector Cutoff (Max)1µA (ICBO)DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce120 @...
 • 2SD772-TO126(PNP-30V-3A)

  Liên hệ

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2SD882-TO126(NPN-30V-3A)

  2,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 2W10(2A-1000V)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: A-4-6
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 32768HZ (32,768kHz)

  2,000₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  330R (GÓI 100C)

  330R (GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 330R(331)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 330R(A05-331)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 330R(A09-331)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • 3K3 ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • Tạm hết hàng
  3K3(332)

  3K3(332)

  4,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 3K9( GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 4.7K ( GÓI 100C)

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 4.7K(A05-472)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn:
 • Tạm hết hàng
  4.7K(A09-472)

  4.7K(A09-472)

  1,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 4.7M (GÓI 100C)

  5,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
 • 4.7UF-16V

  3,500₫

  • Mã sản phẩm: chưa rõ
  • Thương hiệu: Khác
  • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bộ lọc sản phẩm

Giá
0
Thế Giới Chip back to top