• Liên hệ:
  • Bán hàng: 0981 276 209 - Kỹ thuật: 0823 893 984

Gia công mạch in - PCB

Các bạn đặt mạch tại Form này:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Nvs3WMTdsukZwHon-ya5b6DdtuoszW_XbCB6pPlA8aB1aA/viewform

Sau khi hoàn tất việc đặt mạch các bạn có thể chuyển khoản qua một trong 10 tài khoản ngân hàng sau (Lưu ý: HBbank chỉ dành cho công ty)
http://thegioichip.com.vn/pages/thanh-toan

Một số hình ảnh sản phẩm:


0
Thế Giới Chip back to top